Alvägen, Bua

  Varbergs Bostad har under en längre tid arbetat med att utveckla Bua till en ännu attraktivare ort för både dagens och kommande generationer.

  Vi ställs dock inför utmaningar på grund av komplicerade markförhållanden och behöver riva delar av befintligt fastighetsbestånd både i närtid och på längre sikt.

  Varbergs Bostad lämnade i slutet av januari 2018 in en ansökan om planbesked för ändrad detaljplan för området runt Alvägen. Förslaget innehåller flerfamiljshus i två till fem våningar samt ett antal enfamiljshus. I maj 2018 lämnade byggnadsnämnden positivt beslut för vidare arbete med detaljplanen.

  En ansökan om planbesked inlämnades till kommunen i februari 2021 för Violvägen. Skisserna omfattar cirka 180 nya lägenheter i tvåplanshus.

  Planerad byggstart för projekten är inte fastställd. För mer information om Varbergs Bostads planer för Bua besök www.utvecklingbua.se Länk till annan webbplats..

  Detaljplan

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Varbergs Bostad
  Kommunalt Bostadsbolag
  Information

  Varbergs Bostad har under en längre tid arbetat med att utveckla Bua till en ännu attraktivare ort för både dagens och kommande generationer.