Apelvikshöjd

  Varbergs Bostad har tagit fram ett förslag som innebär förtätning med cirka 200 nya lägenheter på Apelvikshöjd.

  Apelvikshöjd har ett attraktivt läge med närhet till både hav och centrum. Idag äger och förvaltar Varbergs Bostad cirka 430 lägenheter som byggdes på 1980- och 90-talet.

  Varbergs Bostad har tagit fram ett förslag som innebär förtätning med cirka 200 nya lägenheter i sex byggnader om tre till fem våningar. Förslaget innehåller även parkeringshus och parkeringsplatser ovan mark.

  2017 lämnade byggnadsnämnden ett positivt beslut för vidare arbete med detaljplanen på Apelvikshöjd.

  Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Varbergs Bostad
  Kommunalt bostadsbolag
  Fakta

  Varbergs Bostad har tagit fram ett förslag som innebär förtätning med cirka 200 nya lägenheter på Apelvikshöjd.