Innergård med grönska omgiven av flervåningshus.

  Skiss: Maleryd

  Hägern, centrum

  Ett nytt hus med fem våningar byggs i hörnet Engelbrektsgatan / Nyhemsgatan.

  Projektet startade med rivning av det gamla trähuset i hörnet Engelbrektsgatan/Nyhemsgatan. Här bygger Maleryd Fastigheter ett nytt hus med lägenheter i fyra våningar plus en indragen femte våning som förbinder de båda husen på Nyhemsgatan 2 och 4 med varandra.

  På gården byggs ytterligare en huskropp och sammanlagt omfattar projektet 22 nya lägenheter med hyresrätt.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Vem är kontaktperson från MEX?
  Säljare
  Fakta

  I hörnet Engelbrektsgatan / Nyhemsgatan byggs ett nytt hus i fyra våningar och indragen femte våning.