Flygfoto över korsningen Västkustvägen och Trädlyckevägen i Varberg. 

  Håstensgatan, Havstruten

  Varbergs Bostad undersöker möjligheten till fler bostäder i korsningen av Trädlyckevägen och Västkustvägen.

  Förslaget innebär fyra hus i fem till åtta våningar. 2018 lämnade byggnadsnämnden ett positivt beslut för vidare arbete med detaljplanen.

  Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Varbergs Bostad
  Kommunalt bostadsbolag
  Fakta

  Varbergs Bostad undersöker möjligheten till fler bostäder med fyra hus i fem till åtta våningar i korsningen av Trädlyckevägen och Västkustvägen.