Flygfoto över Hultet i Bua

  Foto: Slagboom en Peeters

  Hultet, Bua

  Bua som ort kan växa mer fler bostäder i området Hultet.

  Sydost om Bua centrum och öster om Bua kyrka ligger Hultet, mark som idag är obebyggd och används som jordbruksmark. Området ligger inom det som utpekats som utvecklingsområde för Bua serviceort i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

  Planen är att bygga bostäder i olika former som kan komplettera Buas befintliga utbud. I området kan också nya trafiklösningar skapas för den som går eller cyklar.

  Pågående detaljplan

  Bostadsområde i Bua Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Sigrid Skarsgård
  Exploateringsingenjör
  Kontakt fastighetsbolag
  Varbergs Bostad
  Kommunalt bostadsbolag
  Fakta

  Området Hultet kan bebyggas med bostäder i olika former.