Skiss över hur ny bebyggelse kan komma att se ut vid Jonstakarondellen. 

  Skiss över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut vid Jonstakarondellen.

  Jonstaka, Södra Näsvägen

  Cirka 3,5 kilometer söder om Varberg, söder om rondellen vid Jonstaka, föreslås flerbostadshus med möjlighet till affärsverksamhet i bottenplan

  På fastigheterna finns idag byggnader för industriverksamhet.

  Förslaget omfattar åtta friliggande byggnader, ett parkeringshus/källargarage, nätstation och komplementbyggnader. Högsta höjd på bebyggelsen föreslås motsvara 5,5 våningar mot Västkustvägen i öster och mot åkermarken i söder. Mot villabebyggelsen i norr föreslås 4,5 våningar och mot bebyggelsen västerut 3,5 våningar.

  Pågående detaljplan

  Bostäder, kontor och verksamheter vid Jonstakarondellen Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Viktoria Andersson
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Tage och Söner Byggnads AB samt Hemassistans AB vill utveckla kvarteret söder om Jonstakarondellen, där det idag finns industrilokaler.