Flygfoto över tomten i Kärradal där nya bostäder är planerade.

  Foto: Slagboom en Peeters

  Kärravägen, Kärradal

  I Kärradal planeras nya bostäder längs Kärravägen.

  Området ligger i norra Kärradal vid Kärravägen, cirka 13 kilometer norr om Varbergs centrum. Här finns idag en byggnad som används som flerbostadshus och en byggnad som används som konferenslokal. En ny detaljplan ska pröva en högre byggrätt i området. Planen är att bygga ett flerfamiljshus med cirka 30 nya lägenheter samt butikslokal.

  Pågående detaljplan

  Bostäder och butikslokaler i Kärradal Länk till annan webbplats.

  Utbyggnad av allmän plats

  Den del av Kärravägen som ingår i planområdet föreslås bli allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Trafikverket kommer fortsatt vara väghållare för hela Kärravägen.

  Tidplan

  Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Nina Nordin
  Exploateringsingenjör
  Kontakt fastighetsbolag
  Dag Wohlen
  Exploatör
  Fakta

  Nya bostäder och butikslokal planeras i Kärradal längs Kärravägen.

  Fastighet: Torpa-Kärra 1:24 och 15:19