Exteriör på ett flervåningshus

  Kattegattsvägen

  Varbergs Bostad bygger 80 nya lägenheter utmed Kattegattsvägen, på tomten där ICA-affären legat tidigare.

  Lägenheterna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Många av lägenheterna kommer att ha balkong eller uteplats. Innergården är tänkt att erbjuda aktiviteter för alla och skapa en aktiv mötesplats.

  Med projektet skapas ett kvarter som både smälter in och sticker ut med nya utemiljöer, bostäder och arbetsplatser.

  Detaljplan för området utmed Kattegattsvägen Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Varbergs Bostad
  Kommunalt bostadsbolag
  Fakta

  Varbergs Bostad bygger 80 nya lägenheter utmed Kattegattsvägen, på tomten där ICA-affären legat tidigare.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  5. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  6. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  7. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Färdig byggnad