Skiss över flervåningshus med träd i förgrunden och centrum i bakgrunden. 

  Skiss: Månssons Fastigheter

  Kvarnliden, centrum

  I södra delen av centrum byggs nu bostäder för unga människor.

  Strax söder om centrum ligger kvarteret Kvarnliden där de flesta lägenheterna är speciellt framtagna och anpassade för dig som är mellan 18 och 24 år.

  Här finns smart planerade 1,5- till 4-rumslägenheter och gemensamma utrymmen med plats för både social gemenskap och cykelreparationer.

  Kvarteret Kvarnliden är dessutom ett helt digitaliserat hus, vilket innebär fler fördelar än bara supersnabbt wifi.

  Lagakraftvunnen detaljplan Pdf, 11 MB. (Pdf, 11 MB)

  Senast publicerad:

  Fakta

  I Kvarteret Kvarnliden byggs lägenheter anpassat för unga mellan 18 och 24 år.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  5. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  6. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  7. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Färdig byggnad