Lägenhetsinteriör, vardagsrum och kök, inrett i 50-talsstil. Skiss: VBAB

  Skiss: Varbergs Bostad

  Kvarteret Åkaren, centrum

  Retro och tidstypiskt i minsta detalj, men med modern standard i allt. När vi nu totalrenoverar Kvarteret Åkaren och tillskapar 31 lägenheter mitt i hjärtat av Varberg, låter vi 50-talet flytta in – igen.

  Här tillskapar vi ett framtidsorienterat och hållbart boende med odlingslotter, växthus, äppelträd och en alldeles egen cykelverkstad. Lägenheterna beräknas stå inflyttningsklara hösten 2021.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Varbergs Bostad
  Kommunalt bostadsbolag
  Fakta

  Varbergs Bostad totalrenoverar kvarteret Åkaren och skapar 31 nya lägenheter.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  5. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  6. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  7. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Färdig byggnad