Karta över centrala Tvååker med planområdet utritat. 

  Långåsvägen, Tvååker

  Längs Långåsvägen planeras flerbostadshus och ny gång- och cykelväg.

  I det aktuella området längs Långåsvägen planeras fyra flerbostadshus i 3-5 våningar, en gång- och cykelbana och ett stråk utmed Sandabäcken.

  Pågående detaljplan

  Se karta och planförslag:

  Flerbostadshus och rekreationsstråk i Tvååker Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Tomas Freiholtz
  Exploateringsingenjör
  Kontakt fastighetsbolag
  Fakta

  Längs Långåsvägen planeras flerbostadshus och ny gång- och cykelväg.