Skiss över brunt flervåningshus med takterrass.

  Bild: Derome

  Norra vägen, Charleshill

  I norra delen av centrum byggs 42 nya bostadsrätter i närheten av den framtida stationen.

  I kvarteret Charleshill bygger Derome Bostad 42 bostadsrätter med närhet till centrum, den framtida stationen och nya stadsdelen Västerport.

  Huset byggs i trä och får en mörk fasad i stående träpanel. Högst upp på taket finns den gemensamma takterrassen med sköna ytor för gemenskap och avkoppling. Under huset byggs även ett parkeringsgarage.

  Lagakraftvunnen detaljplan Pdf, 11 MB.

  Senast publicerad:

  Fakta

  42 nya bostadsrätter byggs på Norra vägen, nära den nya järnvägsstationen.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  5. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  6. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  7. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Färdig byggnad