Naturområde med damm.

  I området kommer Pilgläntan etapp 3 att byggas med tillhörande naturområde.

  Pilgatan, Trönninge

  I Trönninge bygger Derome ett nytt område, Pilgläntan. Här blandas villor med kedjehus och lägenheter.

  Totalt byggs cirka 370 bostäder. Första etappen med 13 villor och två förskolor är färdigbyggd och inflyttad 2014-2015. I den andra etappen byggs 47 villor och kedjehus samt 96 lägenheter fram till 2022. Utöver dem planerar Derome för ytterligare cirka 90 lägenheter.


  Den tredje och sista etappen av Pilgläntan innefattar cirka 32 kedjehus, 14 villor, 24 bostadsrätter och 88 hyresrätter. I området planerar man också för fotbollsplan, padelhall och odlingslotter. Första byggstart av etapp 3 planeras till årsskiftet 2022/2023.

  Länk till detaljplan för etapp 3 Länk till annan webbplats.

  Vad bygger Varbergs kommun?

  I anslutning till området skapar Varbergs kommun ett attraktivt naturområde med olika gångvägar kring berget i den västra delen av området som kallas för Trillsberg. Arbetet med detta naturområde beräknas påbörjas kring årsskiftet 2022/2023.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Viktoria Andersson
  Exploateringsingenjör
  Kontakt
  Anna Lönnebro
  Projektledare
  Faktaruta

  I Trönninge byggs ett nytt område, Pilgläntan. Här blandas villor med kedjehus och lägenheter