Flygfoto över Veddige med planområdet utritat öster om befintligt centrum

  Ramstorp, Veddige

  Veddige är ett av kommunens utbyggnadsområden och nu planeras för ett nytt bostadsområde öster om centrum.

  Planområdet är beläget i anslutning till befintligt bostadsområde, cirka 1,5 km nordväst om centrala Veddige. Inom planområdet föreslås drygt 60 bostäder i form friliggande villor, parhus och marklägenheter. Inom området föreslås även bland annat grönytor och lekplats.

  Pågående detaljplan

  Nya bostäder i Veddige | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Anders Stenlund
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Nytt bostadsområde öster om Veddige centrum.