Visionsbild: Derome

  Södra Trönninge

  De närmaste åren är det tänkt att Göingegården och Trönninge ska växa ihop genom nya stadsdelen Södra Trönninge, kallad Göinge By.

  Området ligger mellan Pilgatan i norr och Himleån och Göingegården i söder, från Viskadalsbanan i väster till skogsbryn och åkrar i öster.

  Kommunen planerar för byggnation av serviceboende, förskola och en stadsdelslekplats inom området. Trönninge skola och idrottshallen Tresteget finns redan på plats.

  En stadsdel byggd i trä

  Derome planerar att bygga minst 900 bostäder i trä: villor, parhus, radhus och flerfamiljshus.

  Förskola och äldreboende

  Vi planerar för ett äldreboende i kombination med förskola i den nya stadsdelen.

  Trönninge förskola

  Äldreboende, Trönninge

  Nya trafiklösningar

  För att avlasta Lindbergsvägen när Trönninge växer kommer en ny gata, Östergatan, ansluta till väg 41 i norr och Österleden i söder. Det handlar om en stadsgata för bil- och kollektivtrafik med gång- och cykelbanor på båda sidor. En trevlig gata med trygga passager för oskyddade trafikanter.

  Östergatan, som finns med i det godkända planprogrammet, är tänkt att gå under järnvägsspåren på Viskadalsbanan i norr och med en bro över Himleån i söder. I samband med den första detaljplanen för planområdet kommer vi att utreda gatans sträckning.

  Utbyggnad under lång tid

  Området kommer att utvecklas etappvis under lång tid och så även infrastrukturen.

  Pågående detaljplaner

  Inför byggandet av varje etapp görs detaljplaner för respektive område.

  Bostäder och stadsdelspark - område D och norra delen av E

  Karta över etapp A-H i Södra Trönninge. A-C ligger på norra sidan av Lindbergsvägen och D-H på sydöstra sidan om vägen.

  Karta över de olika etapperna, som ingår i planprogrammet för Södra Trönninge.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Hanna Lundgren
  Projektledare exploatering
  Fakta

  I Södra Trönninge planerar Derome en ny stadsdel, byggd i trä.

  Kommunen planerar utbyggnad av kommunal service i området.