Skiss över flerbostadshus med glasfasad. 

  Södra vägen, Aliselund

  Längs Södra vägen byggs ett flerbostadshus som kallas Aliselund.

  På Södra vägen 44 byggs 26 lägenheter med bostadsrätt som upplåtelseform. Stort fokus läggs på hållbarhet genom solceller, laddstolpar, cykelpool och användning av grön el och Rekocertifierad fjärrvärme. Inflyttning är beräknad till våren 2023.

  Bakom projektet står Maleryd Fastigheter och DaCapo tillsammans med familjerna Olsson och Nilsson.

  Lagakraftvunnen detaljplan

  Detaljplan för Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15 Pdf, 6.7 MB.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Jenny Tallheden
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Maleryd Fastigheter och DaCapo tillsammans med familjerna Olsson och Nilsson bygger flerbostadshus längs Södra vägen.