Foto av gata och två villor

  Södra vägen, Rudan

  I kilen där Almers väg och Södra Vägen möts planeras för flerbostadshus.

  I området planeras flerbostadshus ersätta villabebyggelse. Området ligger intill Södra vägen och Almers väg inom södra delarna av kvarteret Rudan.

  Pågående detaljplan

  Nya bostäder i centrum | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Johanna Kling
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Stenfastigheter vill utveckla södra delarna av kvarteret Rudan med flerbostadshus.