Skiss över nytt bostadsområde med villor och flerbostadshus.

  Skiss: Etikhus

  Stenen, Tvååker

  I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger cirka 15 km sydost om Varbergs stad, växer ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär fram.

  Tvååker är en av Varbergs största serviceorter med cirka 3 000 invånare. Här finns idrottsföreningar, handel och service i en lugn miljö. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en blandad bostadsbebyggelse med både villor, parhus, radhus, flerbostadshus och förskola.

  Etikhus AB ska uppföra 107 bostäder med olika boendeformer och Varbergs kommun kommer att erbjuda 18 tomter till sökande i kommunens tomtkö.

  Etikhus bygger 107 bostäder i flera boendeformer på nya området Stenen i Tvååker. Hela området får harmonisk och enhetlig karaktär. Mitt i naturen, granne med idrottsplatsen Övrevi och med endast 1 mil till Varberg, byggs hyresrätter, bostadsrätter, parhus och villor.

  Vad har Varbergs kommun byggt?

  Varbergs kommun har byggt ut lokalgator, vatten och avlopp, belysning samt gång- och cykelvägar i bostadsområdet.

  I naturområdet har en gångstig med belysning anlagts och det har utförts skogs- och naturvårdsåtgärder. En större tätortlekplats och två mindre kvartetslekplatser är byggda i området.

  Söder om Fastarpsvägen har Vivab anlagt en dagvattendamm. Trafikverket har ökat trafiksäkerheten på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt fastighetsbolag
  Fakta

  I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger cirka 15 km sydost om Varbergs stad, växer ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär fram.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Färdig byggnad