Flygfoto med de två kvarteren som ska byggas utmarkerade

  Skiss eller kartbild

  Stormgatan, Kasematten

  På Stormgatan finns planer på att ersätta befintlig bebyggelse med fyra flerbostadshus.

  Den nya bebyggelsen föreslås vara fyra byggnader uppdelade i varierade våningsantal. Tre byggnader tillåts upp till fyra våningar och en byggnad upp till fem våningsplan i de högsta delarna.

  Madbo Fastighetsförvaltning AB är exploatör inom Kasematten 6 och 7.

  Meras Bostäder AB är exploatör inom Kasematten 8.

  Kasematten 15 Fastighets AB är exploatör inom Kasematten 15.

  Pågående detaljplan

  Förtätning med bostäder i centrum

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Jenny Tallheden
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Medbo Fastighetsförvaltning, Meras Bostäder, Kasematten 15 Fastighets AB utvecklar kvarter med flerbostadshus.