Femvåningshus i äldre stil i gathörn

  Sveagatan, Snidaren

  I korsningen Sveagatan-Träslövsvägen ska ett hörnhus i äldre stil byggas med totalt 27 lägenheter.

  Kvarteret Snidaren ligger i centrala Varberg. Som första etapp byggs ett hörnhus med totalt 27 lägenheter i korsningen Sveagatan och Träslövsvägen med beräknad inflyttning under 2023.

  Planförslaget ger en byggrätt för flerbostadshus som varierar mellan 4 till
  6 våningars höjd fördelat på 3 friliggande byggnadskroppar, underbyggda
  av två separata parkeringsgarage. Den byggnad som föreslås åt norr förses
  med eget parkeringsgarage med tillfart från Sveagatan. Den mellersta och
  södra byggnaden underbyggs med gemensamt garage. Föreslagen bebyggelse
  placeras i kvarterets västra delar med långsidorna mot gaturummen, vilket
  bildar en större innergård mot öster.

  Lagakraftvunnen detaljplan

  Laga kraft handlingar - plan nr 453 Länk till annan webbplats. (Pdf, 7.5 MB)

  Enkel skiss över kvarteret Snidaren med planerade flervåningshus.

  Senast publicerad:

  Fakta

  I kvarteret Snidaren byggs 27 lägenheter i hörnet Sveagatan-Träslövsvägen.