Träslövs trädgårdsstad, Arboretum

  Längs Österleden i stadsdelen Träslöv byggs 280 bostäder av Derome. Varbergs kommun har byggt Midsommargården och gång- och cykelväg i området.

  Totalt bygger Derome ca 280 bostäder i området som de kallar för Träslövs Trädgårdsstad. Inom området fanns det tidigare en trädsamling, ett arboretum, skapad av tidigare fastighetsägare utifrån fröer och plantering under ett flertal år. Detta har varit inspiration till utformning och gestaltning av nya bostadsområdet samt har givit namn till de nya bostadskvarter och gator.

  Första etappen med 37 kedjehus, 30 villor och 51 lägenheter är färdigbyggd och inflyttad 2015-2021.

  Nu pågår inflyttning och utbyggnad av den andra och sista etappen som innefattar 44 kedjehus, 5 villor och 110 lägenheter med bostadsrätt.

  Vad har Varbergs kommun byggt?

  Inom området har Varbergs kommun byggt ett nytt särskilt boende, Midsommargården.

  Midsommargården

  Senast publicerad:

  Fakta

  I Träslövs trädgårdsstad, Arboretum, byggs 280 bostäder i form av kedjehus, villor och lägenheter.