Flygfoto över delar av Trönningenäs

  Trönningenäs

  Trönningenäs erbjuder en attraktiv kombination av närhet till Varberg centrum med ett naturnära boende.

  Trönningenäs ligger cirka en kvarts cykeltur från centrala Varberg mellan Fyrstrandsfjorden och Getteröns naturreservat, som är ett Natura 2000-område och ett av Europas förnämsta fågelskådningsområden.

  Här byggs och planeras för ett flertal områden som bebyggs med enfamiljhus, parhus och radhus.

  Kring de små hamnarna finns en del sommarstugor och villor sedan tidigare. Bläshammar skola och Siers förskola ligger i området och ytterligare förskolor och skolor planeras att byggas i området.

  Fyrstrandsbyn

  Fyrstrandsbyn ligger i Trönningenäs, just norr om Varberg, mellan Fyrstrandsfjorden och Getteröns naturreservat, som är ett Natura 2000-område och ett av Europas förnämsta fågelskådningsområden.

  Fyrstrandsbyn

  Nya områden i detaljplaneskedet

  Pågående detaljplan: Bostäder på Trönningenäs

  Pågående detaljplan: 70 bostäder i Trönningenäs

  Pågående detaljplan: 50 bostäder i Trönningenäs

  Ny skola och nya förskolor

  Trönningenäs förskola

  I området Fyrstrandsbyn ska en ny förskola för 80 barn byggas.

  Pågående detaljplan: Förskola vid Trönningenäsvägen

  Förskoleplatser nordväst

  Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge växer med nya bostäder och behovet av förskoleplatser ökar.

  Förskoleplatser nordväst

  Ny grundskola i nordväst

  Strax norr om Tångaberg ska en ny grundskola byggas.

  Grundskola nordväst

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Jenny Tallheden
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Trönningenäs erbjuder en attraktiv kombination av närhet till Varberg centrum med ett naturnära boende.