Parker och grönområden

  Parker och grönområden är viktiga delar i staden och har stor betydelse för klimat och luft, människors välmående samt för växt- och djurlivet. I takt med att staden växer utvecklar vi nya parker och grönområden.

  Här ser du vilka projekt vi har på gång.

  1. Parker och grönområden

   Under 20201/2022 snyggar vi till Badhusingången och planterar ett antal nya träd i Societetsparken. Det handlar inte om en upprustning av hela parken utan om ett mindre antal åtgärder.

  2. Parker och grönområden

   Vi utvecklar ständigt Varbergs gröna promenadstråk. Under 2022 anlägger vi mer grönska på Träslövsvägen .

  3. Parker och grönområden

   Vi arbetar ständigt med att förnya trädbeståndet i Varbergs tätort. I höst planterar vi längs Strandgatan vid Societetsparken.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: