• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil

Gröna huvudstråk

Vi utvecklar ständigt Varbergs gröna promenadstråk. Nästa projekt där vi kommer att anlägga mer grönska är på Bergsgatan.

Projektet Gröna huvudstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. Framöver innebär det att Bergsgatan ska bli ett grönare stråk.

Varför bygger vi?

Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i kommunens grönstrategi.

Grönstrategin Pdf, 3.9 MB. (pdf, 3.9 MB).

Senast publicerad:

Kontakt
Anna Baeck
Projektledare
Fakta

Skapa ett grönt promenadstråk.

Läs mer