Societetsparken - nya träd och upprustning

  Under 20201/2022 snyggar vi till Badhusingången och planterar ett antal nya träd i Societetsparken. Det handlar inte om en upprustning av hela parken utan om ett mindre antal åtgärder.

  Under hösten 2021 startade vi ett arbete med att snygga till Badhusingången till Societetsparken genom att ge gången ett nytt ytskikt som harmoniserar med övriga parken. Nya kantstöd i granit sätts längs rabatterna och rader med storgatsten för att lyfta intrycket av finpark. Dessutom kommer vi att under 2022 plantera ett antal nya träd som ska ersätta de sjuka/dåliga träd som har tagits ned.

  Societetsparken är en av Varbergs viktigaste park-och mötesplatser. Parken har en historisk betydelse för stadens identitet som kurort. Den spelar också en viktig roll som mötesplats då flertalet arrangemang och evenemang tar plats i parken under året.

  Läs mer om trädplanteringen i Societetsparken:

  Projekt trädförnyelse

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Törnström
  Projektledare
  Information

  Trädplantering, nytt ytskikt Badhusingången