Trafik och gator

  I takt med att nya områden växer fram behöver vi anpassa trafiksystemet genom att bygga nya gator, vägar och cykelbanor. Ibland behöver vi också stänga av gator för att bygga ut ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och it.

  Här nedan får du en överblick över vilka trafikprojekt vi arbetar med inom kommunen. Du hittar dem också i kartan ovan.

  Så påverkas trafiken

  Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen i kommunen.

  Trafikverkets projekt i Halland - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

  1. Trafik och gator

   Under 2024 fixar vi ny beläggning och belysning längs Södra vägen, sträckan Ringvägen-Lasarettsgatan.

  2. Trafik och gator

   Under vinter/vår 2024 bygger vi om busshållplats Rosenfredsskolan med påverkan på Rosenfredsgatan, som är en gata som övergår i Västra Vallgatan. Vägarbetet innebär en totalavstängning av vägen under en period.

  3. Trafik och gator

   Under de kommande åren bygger Varbergs kommun ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen.

  4. Trafik och gator

   Som en följd av att flera bostadsområden planeras och byggs ut i Trönningenäs ökar användningen av Trönningenäsvägen. Vi förbereder för att ta över ansvaret över vägen.

  5. Trafik och gator

   Under hösten 2023 är det dags att förbättra Gamlebygatan, den här gången mellan Lilla Drottninggatan och Östra Långgatan.

  6. Trafik och gator

   Nu bygger vi om Kattegattsvägens södra del och skapar utrymme för gång- och cykelväg på båda sidor av vägen. Klart vintern 2023/2024.

  7. Trafik och gator

   Framöver förbättrar vi ett antal gator och korsningar utifrån tillgänglighet. Våren 2024 kommer korsningen Engelbrektsgatan och Östra Vallgatan att förbättras.

  8. Trafik och gator

   Nu bygger vi en cirkulationsplats vid korsningen Getterövägen och Östra Hamnvägen.

  9. Trafik och gator

   Hösten 2023 bygger vi om på Västkustvägen mellan Brearedsrondellen och Vrångabäcksrondellen.

  10. Trafik och gator

   Östra Hamnvägen ska byggas om för att harmonisera med kommande Västerport, stationsområdet och Farehamnen. Gatan blir en viktig inkörsport till centrala Varberg.

  11. Trafik och gator

   Just nu pågår ett arbete med en förstudie för att utreda olika alternativ för ett nytt gång- och cykelstråk mellan Veddige och Väröbacka.

  12. Trafik och gator

   Nu breddar vi cykelvägen utmed Österleden, sträckan Ölandsgatan-Stenåsavägen.

  13. Trafik och gator

   Nere i underjorden under Varbergs centrum byggs nu Varbergstunneln. Resan mellan Göteborg och Malmö kommer att gå snabbare när fler tåg får plats på det nya dubbelspåret. Säkerheten ökar och miljön förbättras. Staden kan växa ut mot havet när spåren försvinner under mark.

  14. Trafik och gator

   Som en del i projekt Varbergstunneln ska en ny station byggas och ett nytt stationsområde utvecklas. Varberg växer och en ny station blir ett nav i staden och en viktig mötesplats och bytespunkt för besökare och resenärer.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: