Trafik och gator

  I takt med att nya områden växer fram behöver vi anpassa trafiksystemet genom att bygga nya gator, vägar och cykelbanor. Ibland behöver vi också stänga av gator för att bygga ut ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och it.

  Här nedan får du en överblick över vilka trafikprojekt vi arbetar med inom kommunen. Du hittar dem också i kartan ovan.

  Så påverkas trafiken

  Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen i kommunen.

  Trafikverkets projekt i Halland - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

  1. Trafik och gator

   Östra Hamnvägen ska byggas om för att harmonisera med kommande Västerport, stationsområdet och Farehamnen. Gatan blir en viktig inkörsport till centrala Varberg.

  2. Trafik och gator

   Nu är byggnationen igång för att förbättra gatumiljön vid Platsarna. I samband med det utökas även parkeringsplatsen vid Tågängen.

  3. Trafik och gator

   Vi har ett särskilt projekt som ska göra staden mer tillgänglig för personer med nedsatta funktioner och tryggare för oskyddade trafikanter. Nu är det Norrgatans tur.

  4. Trafik och gator

   Under 2023 fixar vi ny beläggning och belysning längs Södra vägen, sträckan Ringvägen-Lasarettsgatan.

  5. Trafik och gator

   Under de kommande åren bygger Varbergs kommun ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen.

  6. Trafik och gator

   Nu bygger vi om Träslövsvägen på sträckan genom Karlberg. Det blir både gång- och cykelbana och mer växtlighet.

  7. Trafik och gator

   Varje år förbättrar vi delar av det kommunala vägnätet genom att lägga ny asfalt. Det innebär både mindre lagningar och arbeten på hela gator. Arbetet görs för att vägarna ska få en trafiksäkrare och mer hållbar beläggning.

  8. Trafik och gator

   Under de närmaste åren kommer vi att renovera ett antal av våra kommunala broar.

  9. Trafik och gator

   Nu breddar vi cykelvägen utmed Österleden - sträckan Värnamovägen/Österängsvägen.

  10. Trafik och gator

   Just nu pågår ett arbete med en förstudie för att utreda olika alternativ för ett nytt gång- och cykelstråk mellan Veddige och Väröbacka.

  11. Trafik och gator

   Nere i underjorden under Varbergs centrum byggs nu Varbergstunneln. Resan mellan Göteborg och Malmö kommer att gå snabbare när fler tåg får plats på det nya dubbelspåret. Säkerheten ökar och miljön förbättras. Staden kan växa ut mot havet när spåren försvinner under mark.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: