Aktuella asfaltsjobb

  Varje år förbättrar vi delar av det kommunala vägnätet genom att lägga ny asfalt. Det innebär både mindre lagningar och arbeten på hela gator. Arbetet görs för att vägarna ska få en trafiksäkrare och mer hållbar beläggning.

  Så asfalterar vi:

  Vissa arbeten utför vi under dagtid men när det påverkar trafiken för mycket behöver vi stänga av vägarna och göra arbetet på kvälls- och nattetid. Då asfalteringsarbeten är väderberoende utförs de främst från april och fram till vintern. Därför gör vi i början av varje år en planering för årets asfalteringsarbeten, denna justeras och omprioriteras sedan vid behov under året. Arbetena innebär visst buller samt att framkomligheten påverkas.

  Kommande och pågående arbeten:

  Observera att tiderna nedan kan ändras då delar av arbetena är väderberoende.

  Trönningebjärsvägen m.fl.

  Beskrivning: Ett sista lager asfalt ska läggas på Larsatorpsvägen, Gråhallslyckevägen samt Trönningebjärsvägen. I samband med asfalteringsarbetet läggs mindre ytor i kurvor inom området med marksten och två hastighetsdämpande sidoförskjutningar anläggs.

  Tid: Planeras genomföras vecka 33 & 34

  Trafikpåverkan: Det kommer fortfarande gå att nå fastigheterna längs gatorna men framkomligheten kommer vara begränsad och väntetid kan förekomma.

  Trafikpåverkan Trönningebjärsvägen Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

  Håstensrondellen

  Beskrivning: Befintligt översta lager asfalt tas bort och ersätts med ett nytt lager asfalt. I samband med arbetet anläggs även en upphöjd passage vid övergångsställe över Trädlyckevägen.

  Tid: Planeras genomföras augusti/september, 2022 (nattetid).

  Trafikpåverkan: Cirkulationsplatsen kommer att stängas av under tiden då arbetet utförs.

  Trafikpåverkan Håstensrondellen Pdf, 454 kB. (Pdf, 454 kB)

  Lindbergsvägen

  Beskrivning: Befintligt översta lager asfalt tas bort och ersätts med ett nytt lager asfalt. I samband med arbetet sätts även en ny brunn längs vägen.

  Tid: Planeras genomföras augusti/september 2022 (dagtid)

  Trafikpåverkan: Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetets utförande. In- och utfart till fastigheter kommer att vara möjlig men viss väntetid kan förekomma.

  Trafikpåverkan Lindbergsvägen Pdf, 983 kB. (Pdf, 983 kB)

  Lagning/återställning

  Utöver arbete på dessa platser utförs även löpande mindre lagningar av asfalt samt asfalteringsarbeten i samband med andra projekt eller återställningar efter dessa.

  Behandling av personuppgifter

  Hamn- och gatunämnden är personuppgiftsansvarig när det gäller exempelvis enkäter, brevutskick och liknande information.

  Senast publicerad: