Aktuella asfaltsjobb

  Varje år förbättrar vi delar av det kommunala vägnätet genom att lägga ny asfalt. Det innebär både mindre lagningar och arbeten på hela gator. Arbetet görs för att vägarna ska få en trafiksäkrare och mer hållbar beläggning.

  Så asfalterar vi:

  Vissa arbeten utför vi under dagtid men när det påverkar trafiken för mycket behöver vi stänga av vägarna och göra arbetet på kvälls- och natteid. Då asfalteringsarbete är väderberoende utförs de främst från april och fram till vintern. Därför gör vi i början av varje år en planering för årets asfalteringsarbeten, denna justeras och omprioriteras sedan vid behov under året. Arbetena innebär visst buller samt att framkomligheten påverkas.

  Kommande och pågående arbeten:

  Observera att tiderna nedan kan ändras då delar av arbetena är väderberoende.

  Just nu pågår planeringen inför årets asfalteringsarbeten. Hemsidan uppdateras med aktuella arbeten längre fram. Arbetena nedan har flyttats med från 2021.

  Äckregårdsvägen

  Arbetet påbörjades hösten 2021 men fick på grund av väderförhållanden avbrytas och skjutas fram. Arbetet planeras nu om för utförande under våren 2022.
  Trafikpåverkan: Uppdateras närmare utförande.

  Malmgatan

  Tid: Asfaltering genomförs efter gång- och cykelväg är utbyggd. Preliminärt våren 2022.
  Trafikpåverkan: Uppdateras närmare utförande.

  Lagning/återställning

  Utöver arbete på dessa platser utförs även löpande mindre lagningar av asfalt samt asfalteringsarbeten i samband med andra projekt eller återställningar efter dessa.

  Senast publicerad: