En busshållplats i Bua

  Åtgärder för kollektivtrafik

  Under maj/juni 2022 bygger vi om och förbättrar busshållplatserna vid Sörse och Rosenfred.

  Varför bygger vi?

  Vi bygger för att höja standarden på och tillgänlighetsanpassa hållplatserna. Projketet är ett samarbete mellan Trafikverket, Hallandstrafiken och Varbergs kommun.

  Vad händer under byggtiden?

  I samband med ombyggnaden av hållplatsen Rosenfred B, vid Almers väg, kommer vi att installera en hastighetsdämpande åtgärd. Vi passar även på att utföra asfalteringsarbeten utmed Almers väg. Det översta lagret asfalt på vägen kommer att fräsas bort och ersättas med ett ny asfalt. När arbetet utförs stängs vägen av och trafiken leds om via Kattegattsvägen och Danska vägen. In- och utfart till fastigheter inom avstängt område kommer vara möjlig men väntetider kan förekomma, se sida om Asfaltsjobb.

  Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet vid dessa hållplatser. Hållplatserna beräknas vara färdigställda innan årskiftet 2022/2023.

  Mer information finns på Hallandstrafikens hemsida.

  Trafikinformation Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Vedad Hadzic
  Projektledare
  Fakta

  Tillgänlighetsanpassade busshållplatser.