Byggnation

    Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör.

    Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: