Gång- cykelväg utmed Österleden

  Nu breddar vi cykelvägen utmed Österleden, sträckan Ölandsgatan-Stenåsavägen.

  Vi håller på att bredda gång- och cykelvägen längs Österleden. Hela projektet sträcker sig mellan Österängsvägen och Värnamovägen. Sträckan Österängsvägen-Träslövsvägen är klar.

  Vad händer nu?

  Under vintern 2023 startar vi med att bredda sträckan Ölandsgatan-Stenåsavägen. När det blir klart beror på när asfaltering kan utföras.

  Därefter startar byggnation av etapp 3, med delen Stenåsavägen -Värnamovägen.

  Hur kommer det att bli?

  Projektet innebär att vi breddar befintlig gång- och cykelväg från 3 meter till 4,5 meter med separata fält för gående och cyklister. Befintlig belysning, där breddningen sker, flyttas.

  Nedtagning av träd

  Arbetet innebär viss nedtagning av träd och buskage på kommunens mark utmed sträckan samt eventuell sprängning. Nedtagen vegetation kommer att kompenseras med nya planteringar. Även nya parksoffor installeras.

  Projektet är indelat i etapper, en sydlig del mellan Österängsvägen till strax innan Stenåsavägen och en nordlig del som fortsätter fram till Värnamovägen.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jimmie Rosell
  Projektledare
  Fakta

  Breddning av cykelväg.

  Läs mer