Gång- cykelväg Värnamovägen/Österängsvägen

  Nu breddar vi cykelvägen vid Värnamovägen/Österängsvägen. Arbetet startar under maj 2022.

  Hur kommer det att bli?

  Detaljprojektering pågår och planerad byggstart är mitten av maj.

  Projektet innebär att vi breddar befintlig GC-väg från 3 m till 4.5 meter med separata fält för gående och cyklister. Befintlig belysning, där breddningen sker, flyttas.

  Projektet är indelat i två etapper, en sydlig del mellan Österängsvägen till strax innan Stenåsavägen och en nordlig del som fortsätter fram till Värnamovägen.

  Vi startar byggnationen utmed den södra delen, Österängsvägen-Ölandsgatan, den 16 maj.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jimmie Rosell
  Projektledare
  Fakta

  Breddning av cykelväg.

  Läs mer