Gång- och cykelväg Malmgatan

  Under 2022 bygger vi klart Malmgatan. En gång- och cykelväg med tillgänglighetsanpassade överfarter ska växa fram under året.

  Aktuellet i projektet

  Under våren 2022 färdigställs sträckan mellan Fredsgatan och Ringvägen.

  Varför bygger vi?

  Syftet med projektet är att koppla ihop Varbergs centrala delar med en gång- och cykelväg samt förbättra standarden i området för gång- och cykeltrafik.

  Hur kommer det att bli?

  En gång- och cykelväg med tillgänglighetsanpassade passager kommer resultera i ett bättre samspel mellan trafikanter i området. Malmgatan får ny belysning, gröna ytor med planteringar och parkeringsytor utmed vägbanan.

  Vad händer under byggtiden?

  Under byggtiden är framkomligheten begränsad mellan Fredsgatan och Ringvägen.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Vedad Hadzic
  Projektledare
  Fakta

  Ny gång- cykelväg, anpassade överfarter. Grönytor med parkeringar utmed vägen.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt