Gata med nylagd asfalt och nymålade linjer

  Ny cykelväg längs Träslövsvägen

  Nu bygger vi om Träslövsvägen på sträckan genom Karlberg. Det blir både gång- och cykelbana och mer växtlighet.

  Varför bygger vi?

  Träslövsvägen mellan Karlbergsvägen och Österleden används idag som genomfartsgata, är bred och inbjuder därmed till högre hastigheter än de tillåtna 40km/h.

  Byggnationen görs för att göra det tryggare och säkrare för oskyddade trafikanter eftersom det idag inte finns cykelväg längs sträckan och endast delvis gångväg. Dessutom vill vi öka trafiksäkerheten för de barn som passerar över gatan för att ta sig till och från skolan.

  Preliminär tidplan

  Byggnationen sker i olika etapper. Sträckan Mandelgatan till Karlbergsvägen har påbörjats och byggnationen avslutas våren 2023.

  Hur kommer det att bli?

  Gång- och cykelbana kommer att löpa längs hela sträckan. Det planeras även för växtlighet längs stråket för att få en grönare miljö att vistas i. Allt detta möjliggörs genom att gatan smalnas av och de längsgående parkeringsplatserna tas bort. Åtgärderna görs för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Magnus Rabe
  Projektledare
  Fakta

  Gång- och cykelväg utmed Träslövsvägen på sträckan genom Karlberg.