Karta över Södravägens planerade ombyggnation.

  Södra vägen ombyggnad gata

  Under 2024 fixar vi ny beläggning och belysning längs Södra vägen, sträckan Ringvägen-Lasarettsgatan.

  Projektet omfattar sträckan Ringvägen-Lasarettsgatan och innebär främst byte av beläggning på körbana och trottoarer. Vi kommer även att anlägga ett längsgående grönstråk med mark-, busk- och trädskikt på gatans östra sida.

  Aktuellt just nu

  MTA är tilldelad entreprenör och utför ombyggnationen. Arbetet beräknas vara klart innan sommaren 2024.

  Gatsten och hällar

  I norra delen av projektet kompletteras/restaureras gatan med storgatsten fram till strax söder om Fredsgatan. Därefter asfalteras körbanan fram till Ringvägen.

  Den östra delen av trottoaren får stenbeläggning med smågatsten och granithällar. Den västra sidan får ny asfalt. De längsgående gatuparkeringarna beläggs med smågatsten.

  Vi skapar även plats för uteservering med marktegel i samklang med omgivande arkitektur, byggmaterial och färger.

  Mer belysning

  Vi planerar för nya belysningsstolpar utmed hela sträckan samt en mast med belysning vid uteserveringen - placering där Södra vägen grenar sig till Östra Långgatan. Ny parkbelysning är även planerad genom Drottning Blankas plats.

   

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Magnus Rabe
  Projektledare
  Fakta

  Ny gatubeläggning på Södra vägen.