Renovering av broar

  Under de närmaste åren kommer vi att renovera ett antal av våra kommunala broar.

  Varför renoverar vi?

  Åtgärderna utförs för att förlänga broarnas livslängd och säkerställa fortsatt trafiksäkerhet och trygghet.

  Varbergs kommun har i dagsläget ansvar för totalt 40 broar. Mindre drift- och skötselåtgärder genomförs löpande på alla broar. Vart sjätte år genomförs även en speciell inspektion av broarna där eventuella skador på bedöms och dokumenteras. Baserat på resultaten från dessa inspektioner genomförs sedan renoveringsåtgärder alternativt kompletterande undersökningar av broarna som kan krävas för större renoveringsåtgärder.

  Vilka broar och när?

  Följande broar kommer renoveras under de kommande åren, se karta:

  Renovering av broar Pdf, 485.1 kB.

  Några av arbetena har redan färdigställts.

  4. Bro på Träslövsvägen över Västkustvägen

  Plats: Vid Peder Skrivares skola
  Planeras genomföras: En förstudie pågår för att se över möjliga alternativ istället för renovering på befintlig bro. Arbetet har därför skjutits upp tills vidare.

  5. Två broar längs Lindbergsvägen i Trönninge

  Plats: Vid Göingegården
  Planeras genomföras inom de närmaste åren.
  Trafikpåverkan: Totalavstängning körbana (omledning via Klastorpsvägen
  och väg 153).

  Två broar längs Västkustvägen

  Utöver dessa kommer åtgärder även att utföras på de två broar längs Västkustvägen som går över Magasinsgatan respektive Engelbrektsgatan. Dessa åtgärder genomförs i samband med utbyggnad av ny gång- och cykelväg längs Västkustvägen.

  Läs mer på Gång- och cykelväg längs Västkustvägen.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Renovering av flera kommuala broar. Trafikpåverkan på körfält samt omledninng av gång- och cykeltrafik

  Läs mer