Foto inifrån tunneln med maskin och tre arbetare

  Foto: Kasper Dudzik

  Följ bygget av Varbergstunneln!

  Nyfiken på hur långt man kommit med dubbelspår och tunneln? Du kan följa bygget av Varbergstunneln i vårt nyhetsbrev och i digitala kartor.

  Fem stora arbetsplatser

  Trafikverket och Implenia arbetar på fem stora arbetsplatser, från norr till söder.

  Öster om Naturum och norr om Lassabackarondellen

  Här anläggs den nya godsbangården.

  Nya Getteröbron, Lassabackaområdet

  Arbeten med väganslutningar till nya Getteröbron.

  Västra Vallgatan och järnvägen norrut från stationsområdet

  Arbeten med tråg och betongtunnel.

  Järnvägsparken, söder om stationen

  Service- och räddningstunneln samt bergtunnel.

  Breared

  Södra tunnelmynningen, järnvägsbro, cirkulationsplats och ny sträckning av Österleden.

  Kartor och bilder över arbetsplatserna

  I Varbergskartan hittar du kartor, drönarbilder och 360-rundvandringar som följer bygget av Varbergstunneln. Du kan också följa bygget i Trafikverkets karta.

  Sprängningar och bullrande verksamhet

  Nu är sprängningarna för bergtunneln och servicetunneln igång i centrum och i Breared. Sprängningar pågår på vardagar klockan 07-22. I samband med sprängningarna borrar man i berget, vilket kan orsaka en del buller. Utlastning av berg från tunneln sker nattetid för att minska påverkan på trafiken i centrum.

  Trafikverket har tillstånd för att kunna bullra lite längre på kvällarna från stationen och norrut från den 1 april till den 31 oktober i år. Tillståndet gäller för bullrande verksamhet i detta område fram till kl. 22, måndag-fredag.

  Få en förvarning om sprängning via sms

  Ljudsignal innan sprängning ges bara vid ovanjordssprängning och inte när man är inne i berget. Vill du få en förvarning om sprängning, anmäl dig till Trafikverkets sprängförvarningstjänst. Tänk på att ange en adress inom 300 meter från området där sprängning pågår just nu.

  Vibrationer kan kännas

  Om du bor nära platsen för sprängning kan du känna av vibrationer i huset, det kan skallra lite i porslinet till följd av luftstötvåg och markvibration från sprängningen. Detta är fullt normalt, är du orolig så kontakta Trafikverkets kontaktcenter.

  Karta över dubbelspårets sträckning genom Varberg

  Håll dig uppdaterad

  Du kan följa med i vad som händer i projektet i vårt nyhetsbrev eller via Trafikverkets hemsida.

  Nyhetsbrev för projekt Varbergstunneln och trafiken | Varbergs kommun

  Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad: