Skiss över gruppbostad med två hus omgärdat av häck.

  Illustration: D.Office arkitekter AB

  Gruppbostad Limabacka

  Ett eget boende med trygg personal som kan stötta i vardagen. I Limabacka planeras en gruppbostad med sex lägenheter och gemensamma utrymmen.

  Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har behov av tillsyn och omvårdnad. Syftet med gruppbostaden är att vuxna personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa ett eget hem.

  Den planerade gruppbostaden ska ha sex lägenheter och erbjuder tillgång till gemensamma utrymmen för de boende samt personalutrymmen. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvadratmeter + 200 kvadratmeter.

  Här kommer också finnas personalutrymmen och jourrum för bemanning och stöttning dygnet runt.

  Beslut om investering är taget i kommunfullmäktige och byggnation ska genomföras 2022-2023.

  Plats

  Gruppbostaden byggs på de kommunala fastigheterna i hörnet av Limabackavägen/Lyckevägen.

  Tidplan

  Projektet har ansökt om bygglov och upphandling av entreprenör sker i augusti.

  Byggnation är planerad från hösten 2022 med målsättningen att byggnaden är klar i slutet av 2023.

  Följ projektet

  Du kan följa projektet på Varbergs fastighets webbplats:

  Limabacka gruppbostad | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Vi planerar en ny gruppbostad i Limabacka.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad