Flicka cyklar tillsammans med personal på en gemensam cykel

  Foto: Hidvi Group

  Gruppbostad Limabacka

  Ett eget boende med trygg personal som kan stötta i vardagen. I Limabacka planeras en gruppbostad med sex lägenheter och gemensamma utrymmen.

  Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har behov av tillsyn och omvårdnad. Syftet med gruppbostaden är att vuxna personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa ett eget hem.

  Den planerade gruppbostaden ska ha sex lägenheter och erbjuder tillgång till gemensamma utrymmen för de boende samt personalutrymmen.

  Projektet befinner sig i förstudiefas och investeringen har ännu inte beslutats av kommunfullmäktige.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Vi planerar en ny gruppbostad i Limabacka.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad