En manlig personal läser tidningen för en äldre man på ett äldreboende.

  Foto: Hidvi Group

  Särskilt boende, nordvästra Varberg

  Behovet av äldreomsorg ökar och vi planerar för ett nytt särskilt boende i nordvästra Varberg.

  Vi planerar för ett boende med 60 platser. Trönninge är föreslaget som plats för detta boende.

  I boendet ska det erbjudas service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare fastighetsutveckling
  Fakta

  Ett nytt äldreboende behövs i nordvästra Varberg när behovet av äldreomsorg ökar.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad