Dialog och delaktighet i projekt Västerport

  Ett antal kartor ligger på ett bord och man ser fyra händer som pekar och visar på olika saker på kartorna.

  Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport. Här kan du läsa om de dialoger som genomförts.

  Tidigare dialoger

  Sedan projektet startade 2014 har tre större medborgardialoger hållits. Det kommer att bli fler i takt med att stadsdelen växer fram.

  Hållbarhet och delaktighet är två viktiga förhållningssätt i både kommunens vision och i Stadsutvecklingsprojektet. För att ta reda på hur Varberg ska formas, och vad stadens nya delar ska innehålla, behövs invånarnas tankar och idéer.

  Medborgardialogen 2014

  Medborgardialogen 2014 handlade framförallt om vilka värden människor tycker är viktiga i utvecklingen. Gensvaret var stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många. Mer än 900 samtal fördes i samband med workshoppar och möten på stan. Tankar förmedlades också via E-post, Facebook och framtidsvykort.

  Fokusområden och utmaningar

  Materialet från medborgardialogen sammanställdes och analyserades. Bland annat definierades tre fokusområden och sju utmaningar. Kommunfullmäktige har beslutat att dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen av Västerport.
  Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet som fullmäktige antog i mars 2016. Länk till annan webbplats. (pdf, 128.4 kB)

  Vill du veta mer om vad som kom fram i 2014 års medborgardialog?  
  Ladda ner broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg”. Länk till annan webbplats. (pdf, 5.3 MB)

  Dialog om stadsdelens struktur

  Två år senare var det dags för nästa dialogprocess. Tre arktitektteam fick uppdraget att arbeta fram varsitt förslag på en struktur för Västerport, och i arbetet ingick två dagars dialog i Varberg med olika medborgargrupper.

  2017 presenterade teamen sina förslag för allmänheten. Därefter ställdes förslagen ut på Kulturhuset Komedianten så att alla som ville kunde lämna synpunkter på vad de tyckte var bra – och mindre bra – med teamens förslag. Sammanlagt fick kommunen ta emot mer än 3 000 inlämnade synpunkter!
  Resultatet är sammanställt i rapporten "Så här tycker Varberg".
  Så här tycker Varberg (pdf, 9.1 MB). Pdf, 28.4 MB. (Pdf, 28.4 MB)

  Dialog om Barnens boulevard

  2018 var projekt Västerport med under Varbergs allra första Barnfestival. I två dagar workshoppade tre olika skolklasser tillsammans med våra landskapsarkitekter och andra medarbetare. Uppdraget: att få fram vad barnen tyckte att en lekbar gata ska innehålla. En sådan gata planeras i Västerport med namnet "Barnens boulevard". Barnens boulevard är det inre stråk som ska gå mellan husen genom hela stadsdelen, från söder till norr.

  Resultatet av barnens arbete är nu ett viktigt inspel i det gestaltningsprogram som ingår i detaljplanen för etapp 1.

  Gestaltningsprogram för Västerport Pdf, 19.3 MB. (Pdf, 19.3 MB)

  Dialog nu

  De senaste åren har medarbetarna i projekt Västerport samaretat med flera av kommunens skolor, till exempel avgångsklasser på Peder Skrivares skola. Eleverna har fått arbeta med olika delar av stadsdelen (t ex utformningen av Hoken) under en hel termin i sina specialarbeten. Deras synpunkter och idéer har varit både inspirerande och lärorika.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Fakta

  Resultaten av de tre medborgardialogerna har haft stor påverkan på inriktningsbeslut, planprogram och gestaltningsprogram för Västerport.

  Platsen som står närmast på tur att "dialogas om" är Kajpromenaden = Varbergs nya och förlängda strandpromenad.