bb

  Etapp 1

  12 byggaktörer har tecknat markanvisningsavtal med kommunen om att bygga bostadshus i etapp 1. Längre ner på sidan kan du se vilka byggaktörerna är, och vilka lotter var och en ska bygga på.

  Collage med bilder på husen som ska byggas i etapp 1 i Västerport.

  I markanvisningstävlingen bedömdes tävlingsbidragen framför allt utifrån hur väl de uppfyllde kommunens krav på gestaltning och hållbarhet. Bland de vinnande förslagen är de dominerande fasadmaterialen trä och tegel. Här finns både platta och vinklade tak, och taken är tagna i anspråk till allt från växthus och lekplatser till solpaneler och mötesplatser. Det starka kravet på hållbara lösningar slår igenom hos alla aktörer.

  Varberg inspirerar arkitekturen

  När det gäller gestaltning har arkitekterna bland annat inspirerats av de välkända byggnaderna i innerhamnen: Tullhuset, Hamnmagasinet och Fästningen så klart. Detta märks bland annat på material- och färgval, portiker och takvinklar. Men också andra byggnader i staden har inspirerat, likaså den historiska hamnverksamheten och båtlivet.

  Juryns utlåtande i markanvisningstävlingen Pdf, 596.3 kB.

  Kvalitetsrådet

  Just nu pågår en samverkansprocess, dels mellan kommunen och de vinnande aktörerna, dels mellan aktörerna som ska dela kvarter. I stort sett alla tävlingsförslag måste anpassas och/eller revideras för att nå upp till kommunens ambitioner när det gäller till exempel byggrätt, höjd, lägenheternas disposition med mera. Till sin hjälp har byggaktörerna ett kvalitetsråd, där bland andra kommunens stadsarkitekt ingår.

  Kvalitetsrådet: Granskar och vägleder

  Våra byggaktörer och deras hus

  Nedan finns en lista på byggaktörerna som ska bygga bostadshusen i etapp 1, samt deras tävlingsbidrag.*

  Lott 1: Västkuststugan
  Tävlingsbidrag Pdf, 9.4 MB.
  vastkuststugan.se Länk till annan webbplats.

  Lott 2: Tornet
  Tävlingsbidrag Pdf, 17.7 MB.
  tornet.se Länk till annan webbplats.

  Lott 3: Riksbyggen
  Tävlingsbidrag Pdf, 26.3 MB.
  riksbyggen.se Länk till annan webbplats.

  Lott 4: Hökerum Bygg
  Tävlingsbidrag Pdf, 19.6 MB.
  hokerumbygg.se Länk till annan webbplats.

  Lott 5: Skanska
  Tävlingsbidrag Pdf, 18.3 MB.
  skanska.se Länk till annan webbplats.

  Lott 6: Månsson Fastigheter
  Tävlingsbidrag Pdf, 8.3 MB.
  manssonfastigheter.se Länk till annan webbplats.

  Lott 7: MVB Astor
  Tävlingsbidrag Pdf, 8 MB.
  mvbab.se Länk till annan webbplats.

  Lott 8: Serneke
  Tävlingsbidrag Pdf, 18.9 MB.
  serneke.se Länk till annan webbplats.

  Lott 9: Etikhus
  Tävlingsbidrag Pdf, 31.4 MB.
  etikhus.se Länk till annan webbplats.

  Lott 10: Järngrinden/Mjöbäck
  Tävlingsbidrag Pdf, 26.8 MB.
  jarngrinden.se Länk till annan webbplats.
  mjobacks.se Länk till annan webbplats.

  Lott 11: Hökerum Bygg/CREAM/Voten konsult AB
  Tävlingsbidrag Pdf, 16.9 MB.
  hokerumbygg.se Länk till annan webbplats.
  voten.se Länk till annan webbplats.
  creamarkitekter.se Länk till annan webbplats.

  Lott 12: JNA Arkitetur/Development Partner
  Tävlingsförslag Pdf, 8.6 MB.
  developmentpartner.se Länk till annan webbplats.
  norlander.se Länk till annan webbplats.

  Karta över lotterna i etapp 1

  Illustration som visar kvarteren i etapp 1 i Västerport och hur kvarteren är indelade i 12 olika lotter = tomter.

  *Vinnarna på lott 2, 7 och 10 erbjöds marktilldelning på en annan lott än vad de tävlade om. Dessa förslag är omarbetade för att passa den nya lottens förutsättningar och bilderna stämmer därför inte fullt ut.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Fakta

  Detaljplanen för Västerport etapp 1 är upphävd av mark- och miljödomstolen. Den 24 maj 2022 fattade kommunstyrelsen i Varberg beslut om att överklaga mark- och miljödomstolens dom till nästa instans.

  Västerport: Kommunen överklagar mark- och miljödomstolens dom

  Etapp 1 är det område där det gamla färjeläget låg.

  Här byggs 500 bostäder, ett hotell och ett parkeringshus.

  Här ligger första delen av Kajpromenaden och Barnens boulevard, samt Hertiginnan Ingeborgs torg.

  I etapp 1 planeras för en förskola, ett äldreboende och en livsmedelsbutik.

  Preliminär byggstart för hotell och p-hus är 2023.
  Preliminär byggstart för de första bostadshusen (Tornet + Riksbyggen) är 2024.

  Även Hoken (gamla Stenapiren) ingår i etapp 1. Vad som ska hända på platsen är inte klart men ambitionen är att här ska uppföras någon form av besöksbyggnad.