Hoken - Varbergs oslipade diamant

  Båtpir med segelbåtar vid kajen. Längre ut på piren ligger en avlång byggnad med bågformatsvart  tak. Träfasaden är  målat i grönbrunt.

  Vad som ska hända på denna fantastiska hamnpir är inte bestämt än, men att här finns förutsättningar för att skapa en riktigt fin mötesplats är de flesta överens om.

  Den gamla terminalbyggnaden är riven och nu är det hundraåriga hamnmagasinet återställt och målat i sin originalfärg.

  Just nu är byggnaden tom men till nästa sommar hoppas dess ägare (Varbergs Fastighetsbolag) att den ska fyllas med någon form av verksamhet. I väntan på detta görs platsen framför magasinet i ordning med tillfälliga boulebanor, pingisbord, schackbräde och sittplatser.

  Vad som ska hända på Hoken ur ett mer långsiktigt perspektiv är inte bestämt än, men i kommunens förslag till detaljplan för Västerport etapp 1 föreslås någon form av besöksanläggning.

  I tre år har medarbetare i projekt Västerport samarbetat med elever på Peder skrivare skola, Campus samt olika högstadieskolor. Eleverna har använt just Hoken som övningsobjekt i sina samhälls- och teknikprojekt. Detta har givit projektet en stor bas med kreativa och bra idéer.

  Bild från 30- eller 40-talet från Varbergs hamn. I förgrunden syns en större båt med namnet Anna Peters målat på fören. I bakgrunden skymtar Hoken och den gamla magasinsbyggnaden.

  Hoken och det gamla magasinet. Fotot är lånat av Varbergs hamnkontor, och är förmodligen taget på 30- eller 40-talet.

  Gamla färjeterminalens norra gavel. Rivningsarbetet har börjat och man ser den gamla magasinsbyggnaden som fanns bakom fasaden. Det syns en blå port och ovanför den ett stort bågformat fönster med många små rutor.

  Bild från rivningsarbetet när det gamla magasinet började titta fram.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Lina Persson
  Affärsutvecklare Varbergs Fastighetsbolag
  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Information

  I sommar kan du spela boule, schack och utepingis på Hoken. Utrustning finns att låna på gästhamnskontoret!