Hoken - Varbergs oslipade diamant

  Bild från 30- eller 40-talet från Varbergs hamn. I förgrunden syns en större båt med namnet Anna Peters målat på fören. I bakgrunden skymtar Hoken och den gamla magasinsbyggnaden.

  Hoken och det gamla magasinet. Fotot är lånat av Varbergs hamnkontor, och är förmodligen taget på 30- eller 40-talet.

  Med kallbadhuset på ena sidan och Västerport på den andra ligger Hoken - mitt mellan det nya och det gamla.

  Vad som ska hända på denna fantastiska hamnpir är inte bestämt än, men att här finns förutsättningar för att skapa en riktigt fin mötesplats är de flesta överens om.
  Just nu rivs den gamla terminalbyggnaden. Det beror på att delar av piren ska tas i bruk när mark- och kajarbetena i Västerport kommer i gång. Den gamla byggnaden är också i väldigt dåligt skick.

  Gammalt magasin

  I den norra delen av terminalbyggnaden finns stora delar av en ursprunglig magasinsbyggnad kvar. Under rivningsarbetet har man konstaterat att den gamla byggnaden ser ut att vara i tillräckligt bra skick för att kunna bevaras. Detta skulle vara möjligt, eftersom ytan i den norra delen av piren inte behövs vid det kommande mark- och kajarbetet.

  Båt- och husbilsplatser

  Mark- och kajarbetet i Västerport beräknas starta under 2022. Under de cirka två år som arbetet kommer att pågå är kommunens mål att båtplatser och ställplatser för husbilar ska kunna vara kvar. Under samma tid kommer lotsbåten, bogserbåten samt hamnens egen båt att flytta från sina nuvarande placeringar för att istället ligga på Hoken.

  Gamla färjeterminalens norra gavel. Rivningsarbetet har börjat och man ser den gamla magasinsbyggnaden som fanns bakom fasaden. Det syns en blå port och ovanför den ett stort bågformat fönster med många små rutor.

  Här har den gamla byggnadens form och fönster kommit fram. Efter vad som hittills framkommit är den i bra skick.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Lina Persson
  Affärsutvecklare Varbergs Fastighetsbolag
  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Information

  Nästa steg i projekt Västerport är ett stort mark- och kajarbete. Bland annat ska en en del av hamnbassängen fyllas upp och helt ny kaj byggas.

  Detta arbete beräknas komma igång under 2022. Därför rivs nu terminalbyggnaden, som ägs av Varbergs Fastighetsbolag.

  Under byggnaden finns ett gammalt magasin från 20-talet kvar. Just nu verkar det som om den gamla byggnaden är i såpass gott skick att den går att bevara.

  VFAB undersöker möjligheterna om det går att skapa någon form av mötesplats på Hoken redan sommaren 2022.

  Vad som ska hända på Hoken ur ett mer långsiktigt perspektiv är inte bestämt, men detaljplanen möjliggör för en eventuell besöksanläggning.