Norra Västerport

  Karta som visar Västerport, Norra Västerport samt Farehamnen.

  Norr om den planerade kvartersstaden i Västerport ligger ett område på 400 000 m2. Norra Västerport är ett område fullt av både potential och utmaningar.

  Området sträcker sig från hamnbassängens norra del ända upp till Getterövägen. I väst och öst inramas det av Farehamnen respektive Västkustbanan. Här ligger bland annat värmeverket Flisan och Getteröverket. Här finns också flera företag, hamnrelaterad verksamhet men också områden med viss växtlighet.

  Vad ska hända här hur ska området utvecklas?
  Det är frågor som kommunen mark- och exploateringsavdelning just nu arbetar med. Under första hälften av 2022 beräknas ett planeringsdirektiv för området vara färdigt.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Johan Thein
  Exploateringsstrateg