Visualisering av den del av etapp 1 som kommer ligga närmast Hoken. Man ser det hörnhus Skanska ska bygga och folk utanför en restaurang på bottenvåningen. Här finns människor av olika åldrar. En av dem sitter i rullstol, en pappa hjälper sitt barn att knyta skorna.

  Bo i Västerport

  Många undrar redan: Hur ska jag göra för att anmäla intresse för en lägenhet i Västerport?

  50 procent av bostadsrätterna i Västerport etapp 1 kommer, enligt Varbergs kommuns praxis, att förmedlas genom kommunens bostadsrättskö. Resterande lägenheter förmedlar byggaktörerna själva, antingen genom mäklare eller genom sina egna köer. Än är det dock tidigt i processen, de första bostadshusen i Västerport har preliminär byggstart 2024.

  Samarbete med mäklare

  Kommunen skriver inga avtal, bostadsrättskön är endast en förmedlingstjänst. Kommunens markförvaltare samarbetar med de aktuella mäklarna – eller aktören själv – till exempel när det gäller vilken information som ska skickas ut om objekten. Står man i kö både hos kommunen och hos mäklare, får man den köplats som är mest fördelaktig.

  Det här gäller alltså endast bostadsrätter. Hyresrätterna som byggs i Västerports första etapp kommer förmedlas av byggaktörerna själva.

  Här hittar du en förteckning av, samt kontaktuppgifter till, de byggaktörer som ska bygga i etapp 1.

  Byggaktörerna i etapp 1

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Fakta

  Detaljplanen för Västerport etapp 1 är upphävd av mark- och miljödomstolen. Den 24 maj 2022 fattade kommunstyrelsen i Varberg beslut om att överklaga mark- och miljödomstolens dom till nästa instans.
  Detta innebär att projektets tidplan är försenad.

  Västerport: Kommunen överklagar mark- och miljödomstolens dom