Karta som visar gator, kvarter och offentliga platser i Västerport, som alla fått namn efter kända Varbergskvinnor.

  Klicka om du vill ha en större bild!

  Kvinnornas stadsdel

  I framtiden kommer du kunna cykla längs Mathilda Ranchs allé, strosa genom Adina Sands gränd och ta en picknick i Astrid på Skärets park.

  Av Varbergs cirka 1 300 gator är endast ett tiotal namngivna efter kvinnor. Det är inte unikt för Varberg, så ser det ut i de flesta städer. I och med Västerport kommer dock balansen bli bättre: gator, torg och park i den nya stadsdelen kommer alla få namn efter kända Varbergskvinnor.

  Barnens boulevard och Diagonalen

  Det finns några undantag:
  Gatan som kommer gå från nya stationen till innerhamnen har fått namnet Diagonalen. Stadsdelens inre stråk heter Barnens boulevard.
  Varbergs nya kajstråk kommer heta Kajpromenaden (som en naturlig förlängning och fortsättning av Strandpromenaden).

  Kvarteret Fotografen

  Stadsdelens kvarter namnges efter yrken som dessa - eller andra - kvinnor utövat. Så kommer till exempel nuvarande Östra Hamnvägen att få namn efter Varbergs berömda fotograf Mathilda Ranch, medan ett av kvarteren blir ”Kvarteret Fotografen”. Också här finns ett undantag: kvarteret där det nya hotellet och p-huset ligger blir "kvarteret Färjeläget", dels för att det ligger granne med Kvarteret Briggen, dels som en liten hyllning till Varbergs 60-åriga historia som färjestad.

  Baderska och Drottning - sida vid sida

  Eftersom det finns fler kvarter än gator blir det fler yrken än kvinnonamn.
  Kvarteret Baderskan anspelar på Varbergs kurortshistoria och kvarteret Drottningen syftar på Drottning Blanka som liksom Hertiginnan Ingeborg bodde på Varbergs fästning.

  Namnbyte

  Officiell namnsättning av stadsdelens gator - samt namnbyte av Östra Hamnvägen - kommer genomföras när stadsdelens gator är klara.

  Vill du veta mer om de remarkabla kvinnorna som ska namnge Varbergs nya stadsdel? I nyhetsbrevet om Västerport kommer vi presentera kvinorna en och en.
  Nyhetsbrev om Västerport

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Fakta

  Västerports gator
  Mathilda Ranchs allé (nuvarade Östra Hamnvägen)
  Adina Sands gränd
  Hedvig Bensons gata
  Abela Gullbranssons gata
  Astrid Nybergs gata
  Agnes Lindows gata
  Barnens boulevard
  Diagonalen

  Torg, park och kajstråk
  Hertiginnan Ingeborgs torg
  Astrid på Skärets park
  Kajpromenaden

  Västerports kvarter
  Kvarteret Fotografen
  Kvarteret Illustratören
  Kvarteret Ledamoten
  Kvarteret Sjukgymnasten
  Kvarteret Hovmästarinnan
  Kvarteret Drottningen
  Kvarteret Lärarinnan
  Kvarteret Själavårdaren
  Kvarteret Fabrikssystern
  Kvarteret Baderskan
  Kvarteret Färjeläget