Visualisering av Hertiginnan Ingeborgs torg i Västerport. Här syns fästningen i bakgrunden. En del människor flanerar och andra sitter på uteserveringar.

  Nya mötesplatser

  En stadsdel är mycket mer än bostäder.
  När Västerport byggs får Varberg också många nya mötesplatser. Mötesplatser som tillhör oss alla och som bidrar till en attraktiv livsmiljö.

  Kajpromenaden

  Idag tar Varbergs berömda strandpromenad slut ungefär vid Barnens badstrand. När Västerport är fullt utbyggt kommer den att fortsätta i ett brett och välkomnande kajstråk längs med hela hamnbassängen.

  Nedsänkta bryggor kommer ge kontakt med vattnet - här ska man kunna angöra med en SUP-bräda eller kanot. I norr kommer Kajpromenaden övergå i ett stråk där man kan fortsätta vidare ända till Getterön och Naturum.

  Hertiginnan Ingeborgs torg

  Mitt i första etappen, ungefär där Stena hade sin uppställningsplats för lastbilar, kommer Hertiginnan Ingeborgs torg att ligga. Torget blir ungefär lika stort som Brunnsparken. Det kommer till största delen vara omgärdat av hus, och därför ganska vindskyddat (så gott det nu kan bli i Varberg!)

  Torget ligger mitt på den nya gatan Diagonalen, som går från nya stationen till Innerhamnen. Från torget går också en liten gränd ner till havet, som fått namnet Adina Sands gränd. Våra landskapsarkitekter arbetar just nu för fullt med att ta fram olika förslag på hur Hertiginnan Ingeborgs torg ska utformas.

  Astrid på Skärets park

  Ungefär i mitten av Västerport kommer du i framtiden kunna koppla av i Astrid på Skärets park. Parken upptar ett helt kvarter och kommer ligga i anslutning till Kajpromenaden och vattnet.

  Stationsparken

  Runt det nuvarande stationshuset kommer det bli mer grönska. Den nya Stationsparken kommer delvis kompensera för den grönska som togs bort från centrum när Järnvägsparken försvann.

  Barnens boulevard

  Genom hela Västerport går ett inre stråk, från söder till norr, som har fått namnet Barnens boulevard. Detta ska bli en lekfull och "lekbar" bostadsgata. Tre skolklasser har hjälpt till med att planera utformningen av gatan, och barnens arbete är en del av gestaltningsprogrammet för Västerport.

  Hamntorget

  Platsen framför Campus och Hamnmagasinet, är redan i dag ett omtyckt mattorg på sommaren. Här kommer också bli en bra plats för olika typer av evenemang.

  Hoken (gamla Stenapiren)

  Varbergs oslipade diamant!
  Vad som ska hända långsiktigt med denna fantastiska plats är inte bestämt, bara att det ska bli någon form av offentlig plats för alla varbergare att ta del av. Det finns många förslag i omlopp, bland annat har fyra avgångsklasser på Peder Skrivares skola arbetat med platsen under 2021.
  Har du ett förslag eller en idé?
  Mejla gärna till oss!

  Hokens närmaste framtid är mer utstakad: den första oktober inleds rivningen av den gamla terminalbyggnaden. Förhoppningsvis kommer det skapas en tillfällig mötesplats på piren redan sommaren 2022.

  Hokens hemliget: ett hus under huset.

  Karta som visar nya offentliga platser i Västerport.

  Klicka för större bild!

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Karin Sjödin
  Landskapsarkitekt
  Fakta

  När Västerport är utbyggt kommer det finnas flera nya mötesplatser i Varberg, bland annat:

  Kajpromenaden
  Hertiginnan Ingeborgs torg
  Astrid på Skärets park
  Hoken
  Hamntorget