Verksamhet och handel

  Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter är en förutsättning för ökad välfärd. I en kommun som växer behövs det därför plats för nya handelsområden och industrier.

  Nya verksamhetsområden

  Vi utvecklar nya större verksamhetsområden med plats för många företag.

  Verksamhetsområden och tomter

  Nya verksamheter

  Här ser du vilka projekt som vi arbetar med just nu. Du hittar dem även i kartan ovan.

  1. Verksamhet och handel

   Det behövs större och mer ändamålsenliga lokaler för räddningsstationen i Skällinge.

  2. Verksamhet och handel

   Fasaden på den gamla teaterbyggnaden från 1800-talet renoveras. Arbetet utförs i samverkan och dialog med verksamheten så att teaterföreställningar, konserter, föreläsningar och annat kan fortsätta arrangeras.

  3. Verksamhet och handel

   Väröbacka och Limabacka växer och det innebär att vi behöver utveckla våra samhällsviktiga funktioner genom en ny räddningsstation i Väröbacka.

  4. Verksamhet och handel

   Varbergs fastighet vill utveckla Tullhuset för hotell- och restaurangverksamhet.

  5. Verksamhet och handel

   Vi planerar utökade ytor för olika former av samhällsservice samt kontorsytor till kommunens medarbetare genom påbyggnad av delar av kvarteret Postmästaren i centrala Varberg.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: