Bild på byggnad kvarteret postmästaren

  Påbyggnad kvarter i centrala Varberg

  Vi planerar utökade ytor för olika former av samhällsservice samt kontorsytor till kommunens medarbetare genom påbyggnad av delar av kvarteret Postmästaren i centrala Varberg.

  Det finns ett stort behov av ytterligare kontorsytor i Varberg centrum för kommunens medarbetare. Därför planeras nu för en påbyggnad av delar av kvarteret Postmästaren i centrala Varberg. I planen ingår även möjlighet att utöka och utveckla ytorna där olika former av samhällsservice erbjuds till invånare, företagare och besökare.

  Detaljplan har vunnit laga kraft

  Detaljplanen vann laga kraft den 22 september 2022.

  Tidplan

  Preliminär byggstart är december 2022 med färdig ombyggnation december 2024.

  Följ bygget

  Följ byggprojektet på Varbergs fastighets webbplats:

  Om- och påbyggnation Stadshus C | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Viktoria Andersson
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Det finns behov av utökade ytor för olika former av samhällsservice samt kontorsytor till kommunens medarbetare. Därför planeras nu för en påbyggnad av delar av kvarteret Postmästaren i centrala Varberg.

  Läs mer