Skiss över ny räddningsstation med vagnhall till höger. 

  Skiss över den nya räddningsstationen. Illustration: Fredblad arkitekter

  Skällinge räddningsstation

  Det behövs större och mer ändamålsenliga lokaler för räddningsstationen i Skällinge.

  Den befintliga räddningsstationen i Skällinge är gammal och uppfyller inte dagens lokalbehov. Den är även i behov av underhållsåtgärder. Verksamheten kräver också större ytor.

  Skällinge nya räddningsstation ska efterlikna Tvååkers räddningsstation och vagnhallen på Ullareds räddningsstation.

  Kommunfullmäktige har beslutat att en ny station ska byggas i Skällinge. Man kommer att utgå från hur den nya räddningsstationen i Tvååker är utformad.

  Pågående detaljplan

  Ny räddningsstation i Skällinge

  Tidplan

  Byggnation är planerad till 2023-2024.

  Karta

  En ny räddningsstation ska byggas på fastigheten Skällinge 1:139, det vill säga på tomten som ligger öster om Skutevägen.

  Kartbild över Skällinge där fastigheten Skällinge 1:139 är utmärkt

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare fastighetsutveckling
  Fakta

  Räddningstjänsten i Skällinge har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. En ny station kommer att byggas och nu utreds en ny placering.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad