Skiss över ny fabrik i Värö på Södra Cell

  Södra Cell, ny fabrik

  Södra ska bygga en ny fabrik för korslimmat trä i Värö.

  Etableringen av den nya fabriken sker vid industrianläggningen på Värö norr om Varberg, där Södra sedan tidigare har den första anläggningen för korslimmat trä. Fabriken kommer kunna leverera stommaterial till 4 000 bostäder varje år, vilket motsvarar en tio gånger så hög produktion som i dag sker vid Södras befintliga fabrik.

  Lagakraftvunnen detaljplan

  Detaljplan för Lahall 2:13 Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad: