Det kreativa Varberg

  I ett växande Varberg hamnar fokus ofta kring byggen, geografi och siffror. Här lyfter vi andra faktorer som gör Varberg lite större och lite bättre. Läs om samverkan mellan olika aktörer, satsningar på vår unika landsbygd, smarta idéer som blir kreativa lösningar i växprocessen och hur vi arbetar för en levande stadskärna.

  Kallbadhuset i Varberg

  Platsvarumärket Varberg Inspirerar

  En plats får sin identitet i samspel mellan historien och nutiden, genom hur boende, besökare, företag och andra använder och utvecklar platsen.

  Surfdestinationen Apelviken

  Har en av Sveriges bästa surfstränder. Nu utvecklas Apelviken ytterligare till att bli en ledande och mer tillgänglig destination. Med belysning, mötesplatser, gång och cykelvägar skapas en strandpromenad för alla.

  Barnens röst i stadsplaneringen

  För att staden verkligen ska representera alla invånare, oavsett ålder, ska barn och unga komma till tals på ett tidigt stadium när vi planerar hur Varberg ska utvecklas.

  Impact House

  Hallands första samverkansplats där hållbarhet och samhällsentreprenörskap står i fokus. Hubben är etablerad i nya ljusa lokaler på Östra Långgatan, mitt i centrala Varberg.

  Varbergs torg med fontänen i förgrunden

  Levande stadskärna

  Människor vallfärdar till Varberg varje sommar, och under ett par pulserande månader är staden full av liv. Men hur skapar vi en stadskärna som lockar människor att mötas i året om?

  Attraktiv landsbygd

  Naturturismen växer i Sverige, och så även i Varberg. Kombinationen av kust och inland är en stark reseanledning, och allt fler upptäcker pärlorna som finns på vår landsbygd.

  Innovativ landsbygd

  Nästan hälften av kommunens invånare bor på landsbygden, där det finns särskilda både utmaningar och möjligheter. Genom en landsbygdsstrategi tydliggörs utvecklingsområden och vilka insatser som behövs, så att stad och landsbygd kan bilda en gemensam helhet.

  Snickare på takkonstruktion

  Så byggs Varberg hållbart

  Varberg växer och förväntas ha åttio tusen invånare år 2030. För att möta behovet av bostäder planeras och byggs flera nya stadsdelar och bostadsområden. Gemensamt för dem är fokus på hållbarhet, trä och kreativa lösningar.

  Tjejer sitter på en bänk vid busshållplats

  Samarbeten för hållbarhet

  När kommunen växer uppstår utmaningar, men också möjligheter att skapa ett samhälle som blir bättre än någonsin. En hållbar samhällsutveckling som attraherar och skapar en god livsplats för en mångfald av människor, utan att öka koldioxidutsläppen.

  Byggröra i centrum

  ByggRöra i Centrum, BRIC, är en mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrum.

  Illustration som visar hur kyla i havet tas tillvara och distribueras till fastigheter. 

  Miljövänlig kyla från havet

  Kan havet hjälpa oss att kyla fastigheter på ett miljövänligt sätt?

  Dagvattendamm med simmande fåglar i bostadsområde

  Renare vatten ut i havet

  Genom en ny datamodell kan Vivab hitta föroreningar och därmed förbättra kvaliteten på dagvatten, som rinner ut i havet.

  Unga arkitekter i Europan 16 inspirerar

  Varberg har medverkat med ett tävlingsområde, Trädlyckevägen och Håstens torg, i arkitekttävlingen Europan. Ta del av det vinnande förslagen på hur området skulle kunna omvandlas till ett stadslivsstråk!

  "Rys och Mys" lyser upp stadskärnan

  ”Rys och Mys” som utomhusevenemang syftar till att öka museet och Varbergs fästnings attraktionskraft samt hela Varberg som stad och besöksmål under årets mörkaste tid.

  Två personer på scen på hållbarhetsdagen 2021

  Hållbarhetsdagen – med samhällshack och cirkularitet på agendan!

  Cirkulär ekonomi blir alltmer omdiskuterat både i privat och offentlig sektor då det visat sig ge många fördelar. Både affärsmässigt och för vår planet.

  Landsbygden i Varberg

  Cykla i Varberg

  Utforska det växande Varberg

  Via Varbergskartan kan du själv utforska var och hur Varberg växer.