Det kreativa Varberg

  I ett växande Varberg hamnar fokus ofta kring byggen, geografi och siffror. Här lyfter vi andra faktorer som gör Varberg lite större och lite bättre. Läs om samverkan mellan olika aktörer, satsningar på vår unika landsbygd, smarta idéer som blir kreativa lösningar i vår tillväxtprocess och hur vi arbetar för en levande stadskärna.

  Konstverket Junker Karin av Helena Marika Ekenger. En ung flicka på en galopperande häst.

  Konst på landsbygd - för värdefulla livsmiljöer

  Alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag, såväl i stad som på landsbygden.

  Barnens röst i stadsplaneringen

  För att staden verkligen ska representera alla invånare, oavsett ålder, ska barn och unga komma till tals på ett tidigt stadium när vi planerar hur Varberg ska utvecklas.

  Surfdestinationen Apelviken

  Har en av Sveriges bästa surfstränder. Nu utvecklas Apelviken ytterligare till att bli en ledande och mer tillgänglig destination. Med belysning, mötesplatser, gång och cykelvägar skapas en strandpromenad för alla.

  Projekt som gör skillnad

  Hur jobbar Varbergs kommun för att involvera företag och varbergsbor i arbetet med stadens utveckling? I samhällsbyggandet sker både ”hårda” som ”mjuka” projekt och insatser som alla bidrar till att Varberg växer hållbart.

  Illustration med kran, hus, träd, människa och ekorre

  Bygga i Varberg - nytt forum för dig som exploatör!

  Var med och få senaste nytt om Varberg växer och hur du som exploatör kan bidra!

  Attraktiv landsbygd

  Naturturismen växer i Sverige, och så även i Varberg. Kombinationen av kust och inland är en stark reseanledning, och allt fler upptäcker pärlorna som finns på vår landsbygd.

  Illustration med vägarbetare, bilar, kran och hus.

  Byggröra i centrum

  ByggRöra i Centrum, BRIC, är en mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrum.

  Unga arkitekter i Europan 16 inspirerar

  Varberg har medverkat med ett tävlingsområde, Trädlyckevägen och Håstens torg, i arkitekttävlingen Europan. Ta del av det vinnande förslagen på hur området skulle kunna omvandlas till ett stadslivsstråk!

  Tjejer sitter på en bänk vid busshållplats

  Samarbeten för hållbarhet

  När kommunen växer uppstår utmaningar, men också möjligheter att skapa ett samhälle som blir bättre än någonsin. En hållbar samhällsutveckling som attraherar och skapar en god livsplats för en mångfald av människor, utan att öka koldioxidutsläppen.

  Landsbygden i Varberg

  Vi utvecklar surfdestinationen

  Utforska det växande Varberg

  Via Varbergskartan kan du själv utforska var och hur Varberg växer.