Basketplan tagen med drönare i mitten står Varberg Inspirerar

  Impact House Halland

  Impact House är Hallands första samverkansplats där hållbarhet och samhällsentreprenörskap står i fokus. Hubben är etablerad i nya ljusa lokaler på Östra Långgatan, mitt i centrala Varberg.

  I den tidigare butikslokalen som nu blivit Impact House finns möjlighet att hyra en fast kontorsplats. Det finns också ett flertal flexibla kontorsmiljöer, mötesrum och olika spännande eventytor. En del av ytan kommer att fungera som en inkubator för samhällsentreprenörer i Halland. Hubben vänder sig till alla företag, organisationer och människor som vill vara med och lösa samhällsutmaningar på olika sätt. Initiativtagare är Coompanion Halland, som är öppna för fler regionala och lokala aktörer och företag att delta i driften och utvecklingen av verksamheten.

  - Samhällsutmaningar är inget man löser själv. Flera aktörer i Halland brinner för att stötta entreprenörer och bidra till att utveckla länet, säger Kajsa Vik som är verksamhetsledare på Coompanion Halland.
  - Med tanke på alla de utmaningar vi ser idag kopplat till klimat, hälsa, integration, jämlikhet och inte minst krisen till följd av pandemin så kommer behovet för samarbete, innovation och framförallt fler hållbara affärsidéer bara att öka, fortsätter Kajsa Vik. Vår förhoppning är att personer med spännande affärsidéer kopplat till samhällsutmaningar ska känna att detta är en plats för dem. Här får de chansen att utveckla och testa sina idéer i samverkan med andra. Det kommer också att finnas stora möjligheter att använda digital teknik som ett led i ökad tillgänglighet och nya affärsmöjligheter.

  Ökat intresse för hållbar tillväxt

  Många aktörer som idag har som uppdrag att stötta entreprenörer och hållbar tillväxt i regionen är positiva till arenan. Almi, Halmstads företagsinkubator High 5 och Varbergs företagsinkubator Potential VBG upplever att fler entreprenörer vill bidra till samhällsnytta genom sina affärsidéer. Även Näringslivs- och destinationsutvecklingskontoret (NOD) i Varbergs kommun ser ett ökat intresse för hållbarhet i sina möten med företag runt om i kommunen.

  - Vi ser fram emot att få tillgång till arenan där vi tror att många nya projekt och samarbeten kan uppstå, säger Louise Wallmander som är utvecklingsstrateg på NOD. På NOD driver vi flera spännande utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi, innovation och stadsutveckling och det arbetet vill vi gärna visa upp för fler. Vi vill också bidra till att ännu fler startar företag och verksamheter med fokus på hållbarhet i affärsmodellen.

  Samverkan med högskolan

  Högskolan i Halmstad genomförde för tre år sedan en förstudie där man intervjuade samhällsentreprenörer runt om i Halland. Där framkom att behovet av en mötesplats, men också av affärsutveckling, finansiering och kommunikation med fokus på samhällsentreprenörernas utmaningar var stort.

  Sedan 2018 driver Coompanion Halland tillsammans med Högskolan i Halmstad projektet CooCreate som finansieras av Region Halland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Målsättningen är att stötta samhällsentreprenörer i utvecklingen mot hållbara verksamheter, att öka kunskapen i länet kring samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala innovationer och att etablera en arena där fler idéer och samarbeten kan uppstå och utvecklas.

  Om Coompanion

  Coompanion Halland verkar för ett entreprenörskap som innebär att människor förverkligar idéer tillsammans på ett demokratiskt, hållbart och jämställt sätt. Coompanion finns på 25 platser i landet och erbjuder kostnadsfri rådgivning, information och utbildning till människor som vill starta och utveckla en verksamhet. Coompanion har lång erfarenhet av affärsutveckling och processledning till företag och organisationer där samverkan kan vara ett sätt att stärka lokal utveckling. Coompanion Halland finansieras via konsultintäkter, EU-medel samt statliga och regionala medel. Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt att erbjuda gratis rådgivningen.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Lina Borghardt
  Rådgivning och affärsutveckling Coompanion
  Kontakt
  Kajsa Vik
  Verksamhetsledare Coompanion
  Fakta

  Samverkansarena för hållbarhet o samhälls-entreprenörskap finns på Östra Långgatan 47 i centrala Varberg